Bilanț proiect – 1 an

1. Noi modele de administrare a mobilității pentru orașele port

1.1. Integrarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Constanța (PMUD) cu Master planul portului (MPP)

A fost elaborat un raport de evaluare prin care au fost identificate legăturile lipsă, măsurile suprapuse sau contradictorii și au fost propuse diverse intervenții pentru crearea unei viziuni comune și integrate.

1.2. Organizarea Forumului Mobilității

A fost constituit Forumul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Constanța, organism interinstituțional fără personalitate juridică, cu scopul de a reprezenta o platformă deschisă de dezbatere publică a aspectelor privind mobilitatea persoanelor și a mărfurilor.

2. Noi stiluri de mobilitate pentru orașele port

2.1. Alocarea spațiului drumului pentru mersul pe jos și cu bicicleta Vor fi promovate soluții alternative de deplasare în oraș, în special în zona centrală.

2.2. Reducerea dependenței de autovehiculul personal pentru muncitorii din port Identificarea unor soluții pentru muncitorii din port în vederea promovării modurilor alternative de transport  pentru deplasările la/de la locul de muncă.

2.3. Conștientizarea publicului Desfășurarea unor acțiuni în vederea conștientizării publicului cu privire la principiile moderne de mobilitate.

2.4. Implementarea mobilității virtuale Identificarea acelor servicii publice care pot fi promovate în mediul online, dar și al teleworking-ului.

3. Mobilitate eficientă și curată pentru orașele port

3.1. Transferul informațiilor în timp real – dezvoltarea unei platforme ITC pentru analiza și optimizarea liniilor de transport călători

3.2. Îmbunătățirea mobilității pe noduriele rețelei TEN-T – A fost achiziționat un echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultate din trafic

3.3. Alimentarea autobuzelor electrice cu energie alternativă

3.4. Punerea în aplicare a unei strategii privind parcarea Elaborarea unei politici de parcare la nivelul municipiului Constanța.

4. Transport de mărfuri fluent și mai eficient

4.1. Monitorizarea traficului de mărfuri și dezvoltarea unui plan privind distribuția mărfurilor

  • analiza situației existente și cartografierea lanțurilor de distribuție în Zona Metropolitană Constanța
  • elaborarea unui plan pentru distribuția mărfurilor în zona centrală a orașului

Descarcă prezentarea evenimentului