Activitatea 1

Noi modele de administrare a mobilității pentru orașele port

1. Integrarea și armonizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al primăriei Constanța cu Master Planul Portului

2. Organizarea Forumului Mobilității – crearea unei structuri comune, organizată ca un grup de lucru și formată din reprezentanți ai orașului și portului, denumită Forumul de Mobilitate. Scopul acestui grup de lucru este de a crea o viziune comună și integrată  asupra mobilității și a interacțiunii oraș/port.

  1. Accesibilizare zona centrală (limba engleză)
  2. Bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei (limba engleză)
  3. Reînnoirea / suplimentarea flotei de transport în comun metropolitan (limba engleză)
  4. CN APM – Modernizare acces Poarta 1 (limba engleză)
  5. CN APM – Extindere parcare în afara portului (limba engleză)
  6. CN APM – Extindere 4 benzi a drumului dintre Poarta 10 și 10 bis (limba engleză)
  7. CN APM – Extindere Poarta 7 – Poarta 9 (limba engleză)
  8. Papillon – faza II (limba engleză)