Activitatea 2

Noi stiluri de mobilitate pentru orașele port

1. Reamenajarea drumurilor pentru deplasările pietonale și cu bicicleta (analiza situației actuale și elaborarea unei noi propuneri de amenajare stradală)

2. Reducerea dependenței de autovehiculul personal pentru muncitorii din port – dezvoltarea unei strategii pentru muncitorii din port în vederea promovării modurilor alternative de transport  pentru deplasările la / de la locul de muncă.

3. Conștientizarea publicului

  • realizarea unei strategii de comunicare în vederea conștientizării publicului cu privire la principiile moderne de mobilitate și activitățile Forumului de mobilitate.
  • realizarea unui număr de 3 campanii de informare.

4. Implementarea mobilității virtuale

  • se vor analiza serviciile publice oferite de municipalitate pe pagina de internet și se vor identifica noi servicii care pot fi promovate în mediul online;