Activitatea 3

Mobilitate eficientă și curată pentru orașele port

1. Transferul informațiilor în timp real

  • dezvoltarea unei platforme on line pentru analiza și optimizarea liniilor de transport pasageri, inclusiv dezvoltarea unei aplicații de furnizare a informațiilor către călători accesibilă atât pe internet cât și pe aparatele mobile.

2. Îmbunătățirea fluenței mobilității pe nodurile rețelei TEN-T

  • analiza datelor disponibile și dezvoltarea unui model on line pentru estimarea emisiilor poluante și identificarea factorilor ce influențează calitatea aerului și mobilitatea.

3. Alimentarea autobuzelor electrice cu energie alternativă (elaborarea a două studii de fezabilitate privind integrarea surselor alternative de energie (solar și vânt) în transportul public și introducerea unei linii de autobuz electric în cadrul portului)

4. Punerea în aplicare a unei strategii privind parcarea

  • dezvoltarea unei politici publice privind parcarea în oraș, cu accent deosebit pe zona istorică a orașului.