Activitatea 4

Transport de mărfuri fluent și mai eficient

Monitorizarea traficului de mărfuri și dezvoltarea unui plan privind distribuția mărfurilor (analiza situației existente și cartografierea lanțurilor de distribuție în zona metropolitană Constanța și elaborarea unui plan pentru distribuția mărfurilor în zona centrală a orașului)

Pe lângă aceste 5 activități majore (cu sub-activități), Constanța este implicată și în 3 activități (orizontale) care au impact și interacționează cu toate grupurile de lucru formate pentru activitățile descrise și se referă la:

  • Factorul de inovare (pentru fiecare activitate implementată)
  • Evaluare (se evaluează implementarea și eficacitatea fiecărei activități)
  • Comunicare și diseminare